Turkish Arabic English French German Italian Japanese Norwegian Russian Spanish
  

Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?

Sigortalı öldüğünde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur?

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.